Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Open 13h : 20/5 - Auto Reset - Online 200 Member

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.